Chinese actress Zhang Jingchu on July 2012 issue of Luxury Times.

Zhang Jingchu Chinese Luxury Times magazine

Zhang Jingchu Chinese Luxury Times magazine

Zhang Jingchu Chinese Luxury Times magazine

Zhang Jingchu Chinese Luxury Times magazine

[Image via Yahoo]


Related Magazines

Zhang Lunshuo JMen China
Zhou Xun Figaro China
Fan Bingbing Bazaar Jewelry China
Jackie Chan Bazaar China

Related Tags


Previous & Next Entries