Chinese actress Liu Shishi in Harper’s Bazaar Magazine (Mar 2014).

Liu Shishi Hong Kong Harpers Bazaar Magazine

Liu Shishi Hong Kong Harpers Bazaar Magazine

Liu Shishi Hong Kong Harpers Bazaar Magazine

Liu Shishi Hong Kong Harpers Bazaar Magazine

Liu Shishi Hong Kong Harpers Bazaar Magazine


Related Magazines

Jackie Chan Bazaar China
Han Ga-in Bazaar Korea
Fan Bingbing Bazaar Jewelry China
Shu Qi Trends Health China

Related Tags


Previous & Next Entries